Programma

Op naar Energievrijstaat; hoe bepalen we zelf de prijs van onze energie

De dorpsmolen, het eigen zonnepark, de restwarmte van de bedrijven, flinke isolatie. Allemaal aan elkaar geknoopt als lokaal energiesysteem. Als dat eigendom is van de bewoners, bepalen ze zelf de prijs van hun energie. 

De coöperatie Betuwewind en het Traais Energie collectief uit Terheijden zijn voorbeelden waar bewoners bouwen aan hun eigen duurzame eigen energievoorziening.  In Terheijden wordt het al een Energievrijstaat genoemd en is er zelfs een film over gemaakt.  

In deze sessie leren de betrokkenen bij deze projecten je hoe je de regie krijgt over je eigen energieprijs en verduurzaming van je omgeving.

Van Land tot pand

Miscanthus, zonnekroon, hennep en lisdodde. Een lesje biologie op een klimaatbijeenkomst? Nee. Het is een ontwikkeling voor duurzame landbouw, nieuwe bedrijvigheid en een circulaire bouwsector. Boeren krijgen perspectief. De nieuwe gewassen nemen veel CO2 op. Nieuwe fabrieken maken er circulair bouwmateriaal van waardoor het broeikasgas nooit meer in de lucht komt. De bouw gaat werken met schone materialen in plaats van het vervuilende cement en beton. Drie keer winst.

In deze sessie nemen boeren, bedrijven en bouwers je mee in deze ontwikkeling. Dankzij 200 miljoen uit het klimaatfonds groeit het zo hard als bamboe. 

Blik vooruit

Ed Nijpels, Jacqueline Cramer en Pieter Winsemius trokken in hun tijd als milieuministers hard aan het klimaatbeleid. Wat waren hun verwachtingen destijds? Hoe kijken zij naar de klimaatcrisis nu? Welke kansen zien zij? Jongeren willen meer tempo, welke kansen zien zij? Een gesprek tussen de verschillende generaties over drijfveren, tomeloze energie en gedeelde toekomstdromen.

De kern van wat ons te doen staat is niet het terugdringen en afbreken van het verkeerde, maar het bevorderen en opbouwen van het betere.’ 
uit: opiniestuk van Pieter Winsemius, Alexander Rinnooy Kan en Herman Wijffels in De Volkskrant van 9 augustus 2023.

Hoe kom ik achter de voordeur?

Geef mensen in achterstandswijken de zeggenschap over verbeteringen van hun woon- en leefomgeving. Dan komt vernieuwing echt op gang. Dan kom je achter de voordeur. Dat gaat van grote steden tot kleine dorpen. Een top down benadering werkt hier niet. Pas als bewoners het initiatief nemen komt vernieuwing en verduurzaming echt op gang. Met vergroenen van wijken, vergroten van energiebewustzijn en isoleren zijn laagdrempelige stappen te zetten.

Aan de hand van voorbeelden uit wijken laat deze sessie zien hoe je in achterstandswijken de kansen kan pakken. Met hulp van nieuw opbouwwerk groeit het draagvlak voor de verduurzaming van onderop.

 

Paris Proof

Rijtjeshuizen die energie opwekken en CO2 vasthouden. Kantoorpanden die nu al zo duurzaam gebouwd of gerenoveerd worden dat ze niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Er wordt op steeds meer plekken harder gelopen dan de regels van de overheid voorschrijven. 

De Dutch Green Building Council en Ballast Nedam Development vertellen aan de hand van concrete successen hoe ze dit doen en hoe jij ook een versnelling hoger kan.

Naast de sessies is er nog veel meer, namelijk:

 • Test je klimaatkennis in het Klimaatcasino van de Klimaathelpdesk. Weet je er echt zoveel van als je denkt?
   
 • In Ontdek de toekomst word je aan het denken gezet over de wereld van morgen. Hoe deze eruit ziet, hangt af van welke keuzes we maken. Doorloop deze installatie om te zien welk toekomstscenario bij jou past.
   
 • Bezoek het Innovatietheater. Op het podium komt een reeks innovaties voorbij die helpen de uitstoot van CO2 te verminderen.
   
 • Wandel over het Negatieve emissieplein en ervaar hoe er al boeikasgas uit de lucht gehaald wordt.
   
 • Geef je hoopvolle toekomstbeeld een plek op de Parade van de toekomst.
   
 • Je duurzame plannen gevangen in traagheid, tegenwerking of stroperigheid? Lucht je hart! Pak stiften, verf of spuitbus en schrijf je frustraties van je af op de Luchtplaats van de Transitie.

Kom naar De Top van Onderop! Je kunt je vanaf nu aanmelden: