Naam
Reint Jan Renes
Functie
Lector Psychologie voor een Duurzame Stad
Organisatie
Hogeschool van Amsterdam
Over de spreker
Reint Jan Renes is Lector Psychologie voor een Duurzame Stad bij de Hogeschool van Amsterdam. Als gedragswetenschapper onderzoekt hij - samen met zijn lectoraat - vanuit concrete vraagstukken uit de praktijk de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Vaak handelen we vanuit de vertrouwde, niet-duurzame status quo en vallen we in ons gedrag terug in wat we altijd al deden. Waarom halen we ondanks mooie stippen aan de horizon steeds weer onze doelen niet? Wat doen we met onze kritische houding ten opzichte van te grote ambities? Hoe ontstaat draagvlak bij onszelf en anderen om te doen wat nodig is? Wanneer zijn we bereid los te laten wat niet meer kan? Hoe gaan we om met weerstand? Deze en andere vragen behandelt Reint Jan in de talloze studies waar hij bij betrokken is en sinds kort ook in de nieuwe master Klimaatpsychologie en -gedrag die hij samen met de opleiding Toegepaste Psychologie heeft ontwikkeld.
Reint Jan Renes