Het nieuwe aanbesteden, hoe sportverenigingen een energiehub kunnen worden

We zijn bezig om de sportsector te verduurzamen. Dat doen we door innovaties te ontwikkelen over de volle breedte van de sportsector. Zo worden pilots ontwikkeld en uitgevoerd voor gras, kunstgras, zwembaden, openbare ruimte, sporthallen, multifunctionele duurzame sportaccommodaties.
Als platform sturen we o.a. op een integrale aanpak, denken en handelen in resultaat en systeemoplossing i.p.v. sec. denken en aankopen van producten.  We nemen je mee in onze visie, de manier van werken, concrete innovatieve pilots en ook over aanbesteden.

Wat gebeurt er als we via aanbestedingen circulaire en duurzame ambities koppelen aan sportfaciliteiten? In Amsterdam en Haarlem wordt bijvoorbeeld momenteel geëxperimenteerd met een aanbesteding die niet alleen het product als doel heeft, maar ook grotere ambities. Want wat gebeurt er als je een kunstgrasveld niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook andere functies eraan koppelt: zoals een WKO, een energiehub? Resultaatgestuurd aanbesteden in plaats van productgestuurd aanbesteden – Duurzame Sportsector.nl