Speel het Klimaat Adaptatie Spel

Ontdek met dit bordspel spelenderwijs welke mogelijkheden er zijn om onze wijken mooier, veiliger en groener te maken en ze tegelijkertijd aan te passen aan een veranderend klimaat. Het Klimaat Adaptatie Spel helpt om lokale samenwerking te stimuleren en faciliteert een dialoog over wat jij en je medespelers belangrijk vinden en welke mogelijkheden jullie zien om wijken en buurten klimaatadaptief te maken. Speel dit spel onder begeleiding samen met andere bezoekers en kom tot nieuwe inzichten.