Hoe bewonersinitiatieven echt gaan vliegen – bewoners aan het woord

Als bewoners zelf aan de slag gaan komt er iets in beweging in buurten en wijken. Bij Buurkracht weten we (na 10 jaar en 700 buurtinitiatieven) wat bewonersinitiatieven nodig hebben om hun buurt te betrekken. Het komt neer op de volgende drie pijlers:  
1.    Een stappenplan 
2.    Persoonlijke begeleiding 
3.    Communicatie-tooling  
Een goede samenwerking met de gemeente ondersteunt deze drie pijlers. Maar wat gebeurt er als bewoners dit gebruiken en daar nog een schepje bovenop doen met eigen inzichten en toepassingen? In deze sessie krijg je een aantal mooie eigenzinnige succesverhalen van bevlogen bewoners en gemeenteambtenaren. Er is ook veel ruimte om met hen hierover in gesprek te gaan.