Hoe ondernemers op bedrijventerreinen hun krachten bundelen voor een duurzame toekomst

Op een bedrijventerrein komen verschillende transities samen: de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteitsherstel. In Nederland zijn zo’n 3400 bedrijventerreinen, waar nog veel winst te halen valt op het vlak van duurzame ontwikkeling. Daarmee zijn duurzame bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een gezond vestigingsklimaat. Aan de hand van twee bedrijventerreinen wordt duidelijk wat er allemaal mogelijk is. Leer van hun ervaringen en ontvang handvatten om gezamenlijk een verduurzamingsslag te slaan.