Zo betrekken opbouwwerkers bewoners bij verduurzaming 

Opbouwwerkers zijn in kwetsbare buurten dé mensen waar lokale gemeenschappen letterlijk op kunnen bouwen. Zij ondersteunen bij verduurzaming van woningen en leefomgeving door nauw aan te sluiten bij de beleving van bewoners en door kansen voor verbetering van de leefsituatie te creëren. Krachtproef, De Goede Praktijkontwikkeling, Versa Welzijn en De Groene Transitie delen talloze succesvolle voorbeelden van laagdrempelige activiteiten als vergroening, energiebesparing en hergebruik van spullen. Denk ook aan bewonersinitiatieven voor de energietransitie, die door opbouwwerkers worden geïnitieerd en ondersteund en er zo voor zorgen dat bewoners een stem hebben in de plannen.  Sprekers: Opbouwwerker Amsterdam Sylvia de Goede (De Goede Praktijkontwikkeling), adviseur opbouwwerk energietransitie Paul Vlaar, opbouwwerker energietransitie Gooi- en Vechtstreek Jerrel Oron (Versa Welzijn), opbouwwerker Annyttsje Pruim (De Groene Transitie in Drenthe)