Hoe doet iedereen mee?

Natuurlijk willen we dat iedereen mee kan doen in de klimaattransitie. Maar wat zijn de beelden, houdingen, wensen van inwoners met een migratie- en vluchtelingenachtergrond en van mensen in armoede? Hoe kijken zijn naar de transitie en wat kunnen zij jou daarover vertellen – over de mogelijkheden en de onmogelijkheden? Mensen met een migratie- en vluchtelingenachtergrond en mensen in armoede zijn ervaringsdeskundigen. De Alliantie Inclusieve Energietransitie en Sterk uit Armoede willen in deze workshop samen met jou nadenken over hoe we de klimaat- en energietransitie rechtvaardig en inclusief kunnen aanpakken.