Lessen leren uit grote projecten in kleine gemeenschappen

Er staan veel grote energie(infra)projecten op de planning de komende jaren. Projecten met een landelijk belang die op locatie behoorlijk ingrijpend zijn, zeker wanneer het gaat om een kleine (dorps) gemeenschap. De inwoners hebben geen zeggenschap over de locatiekeuze, moeten afwachten welke inbreng ze krijgen bij de ruimtelijke inpassing en vragen zich af of het project ook lokaal een bijdrage aan de verduurzaming levert. Welke eisen stelt dit aan omgevingsmanagement? Zijn lokale gemeenschappen geholpen met een leefbaarheidsfonds? Welke lessen zijn te trekken uit eerdere voorbeelden? Onder leiding van Ruud Schuurs, programmaleider Lerend platform Energie & Omgeving worden de belangrijkste lessen getrokken over het proces en de instrumenten die nodig zijn om grote projecten met een landelijk belang te realiseren in constructieve dialoog met de lokale omgeving.